Galerie dortů

LP Vintage Coffee Bartákovi

Zde naleznete galerii našich dortů, rozčleněnou do čtyř hlavních kategorií, kde je každý obrázek (dort) pojmenován vlastním ID.

ID slouží pro objednání dortu, dle vzoru z galerie.

ID je složeno z písmene (označuje danou kategorii) a čísla (0-999).

Naposledy přidané

S37 S35 S36 21N 15N 14N 13N 11N 10N 9N